Foreningen

Foreningen

Bliv klogere på foreningen Jægerspris Netværk, vores vedtægter, organisering mv.

Vedtægter


Vores vedtægter er senest ændret ved generalforsamlingen i marts 2023.


Se de aktuelle vedtægter.

Bestyrelsen

Valgt i marts 2023

Titel

Navn

Telefon

E-mail

Formand

Thomas Larsen

48 13 13 80

tkl@profil-reklame.dk

Næstformand

Kenneth Jensen

47 38 89 99

post@kennethjensen.dk

Kasserer

Marion Mehr

47 50 30 04

butiklamer@gmail.com

Sekretær

Lars H. Olsen

91 37 39 96

larols@ncc.dk

Medlem

Henrik Olsen

28 73 66 47

kignaescafe@gmail.com

Medlem

Søren Brøgger

27 97 97 00

soeren.broegger@superbrugsen.dk

Medlem

Anders L. Verup

42 54 36 30

mail@farmors.info

1. suplant

Ulrich Mehr2. Suplant

Michael JørgensenUdvalg


Det dagelige arbejde i foreningen klares i vid údstrækning i vores udvalg.


Aktuelt har vi følgende udvalg. Du vil inden længe kunne læse mere om dem, ved at klikke på udvalgenes navne.


Udvalg

Formand

Bankospil

Thomas Larsen

Blå Nat

Anders Ventrup

By- og boligudvikling

Kenneth Jensen

Byforskønnelse


Kultur og turisme


Kontakt os


Vil du være med i foreningen, blot give en hånd med - eller høre mere om os? Så grib fat i et bestyrelsesmedlem, eller benyt informationerne herunder.